Go to content Go to navigation Go to search
různé    zaměstnavatelé

Otroci v obchodních řetězcích

V obchodních řetězcích v neobchodních (nemravných) řetězech – také tak můžete pracovat…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 1.7.2009 14:44

diskriminovaní    zákonodárci

Ochrana lidských práv

Které zákony upravují ochranu základních lidských práv a svobod?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 14:26

živnostníci    zákonodárci

Minimální příjem OSVČ

Co to je?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 14:20

živnostníci    zaměstnavatelé

OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění

Může mi účetní strhávat něco na sociální pojištění z částky, kterou dostávám od zaměstnavatele nikoliv jako pracovník, ale jako OSVČ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 14:11

živnostníci    úředníci

OSVČ - začínám; co mám hlásit na OSSZ?

Co a kam musím hlásit, co je to neomezená částka pro výpočet důchodu… ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:58

živnostníci    úředníci

OSVČ - OSSZ

Dokdy musím nahlásit co je třeba?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:48

živnostníci    zákonodárci

OSVČ - jsem či nejsem?

Jak se liší pohled na osoby samostatně výdělečně činné u finančních a pojišťovacích institucí?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:44

živnostníci    zaměstnaní

živnost a rozhodné příjmy pro dávky státní sociální podpory

Započítává se do rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory také něco, když vedle zaměstnání podnikám?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:25

zdravotně postižení    zaměstnavatelé

Zdravotně postižení - vzít, či nevzít?

Zaměstnávání zdravotně postižených má nejen některé nevýhody, ale především i výhody, a to pro každého…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:15

zdravotně postižení    úředníci

Prodloužení průkazu ZTP/P

Jaké jsou lhůty na vydání posudku a jaké lhůty má úřad na vydání rozhodnutí?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21.11.2006 13:02

Previous