Go to content Go to navigation Go to search
migranti    nezaměstnaní

Cesta do zahraničí a dávka v nezaměstnanosti

Žiji ve Velké Británii. Moje maminka je v současné době nezaměstnaná a registrovaná na úřadu práce v České republice. Jak by to bylo s dávkami v nezaměstnanosti, kdyby nás přijela navštívit například na dobu 1 měsíce? Může odjet do zahraničí a zůstat na nějakou dobu s mou rodinou, když je hlášena na úřadu práce?

Z daného dotazu je zřejmé, že se vaše matka chystá vycestovat do Velké Británie nikoli za účelem najít si tam práci, ale navštívit rodinu. To neodpovídá smyslu institutu transferu dávek a v daném případě by tedy neměl být využit. Účelem transferu dávek je umožnit uchazeči, aby si aktivně hledal zaměstnání i v jiných členských státech EU, než kde mu byla přiznána dávka. Je to nástroj ve prospěch migrujících pracovníků, který má podpořit využití svobody volného pohybu pracovníků a je tedy přímo vázán na podmínku skutečného a aktivního hledání zaměstnání. Uchazečka by navíc musela splnit povinnosti spojené s exportem dávek, tj. ve stanovené sedmidenní lhůtě se registrovat na místním britském Jobcentru a podrobit se kontrolním procedurám, které stanoví britské právní předpisy (tj. každých čtrnáct dní chodit na Jobcentre, poskytovat součinnost, pohovory se zaměstnavateli atd.).

Stejně tak ovšem není takto dlouhý pobyt v zahraničí slučitelný s postavením a povinnostmi uchazeče o zaměstnání dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Úřad práce by v této souvislosti mohl rozhodnutím vyřadit uchazečku z evidence pro maření součinnosti s úřadem práce /viz § 30 odst. 2 písm. e) a § 31 písm. b) d) a f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – neprojednání doporučeného zaměstnání, nedostavení se na úřad práce, zmaření nástupu do zaměstnání/.

Pokud má tedy vaše matka zájem do Velké Británie cestovat, měla by písemnou žádostí ukončit vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání /na základě § 29 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb./ a po návratu se opět na českém úřadu práce zaregistrovat a dočerpat zbytek podpůrčí doby. Dlužno dodat, že by jí tím vznikla povinnost platit si po dobu mimo evidenci sama zdravotní pojištění.

  | zasláno 6. srpen 2006

Komentáře jsou uzavřeny

Vedoucí nekontroluje, ale jen "buzeruje" Podpůrčí doba pro nezaměstnané