Go to content Go to navigation Go to search
studenti a absolventi    

Dohoda o pracovní činosti a nárok na podporu

Pokud pracovněprávní vztah na základě dohody o pracovní činnosti trvá déle než 1 rok, ve většině případů by nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikl (záleží na dalších okolnostech) a byl by stanoven z průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v tomto zaměstnání (50 % po dobu prvních tří měsíců a 45 % po dobu zbývajících 3 měsíců). V případě, že podmínky nesplníte, a tedy nebude vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, máte možnost se obrátit na odbor státní sociální podpory, který opět spadá organizačně pod příslušný úřad práce (věcně příslušný ÚP je podle místa trvalého bydliště), a zažádat zde o některou z dávek SSP. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, tuto agendu obstarávají úřady městských částí. Další možností je obrátit se na příslušný pověřený obecní úřad a zažádat o dávku sociální péče.

  | zasláno 7. srpen 2006

Komentáře jsou uzavřeny

Rekvalifikace Co diskriminace zahrnuje a co nikoliv