Go to content Go to navigation Go to search
diskriminovaní    zákonodárci

Ochrana lidských práv

Ochrana lidských práv:

Související ustanovení občanského zákoníku:
• § 7–10, 34 an., 43 an.,
• § 51, 127 odst. 1
• § 132 odst. 1, §135 odst. 2
• § 151o, 151p odst.3
• § 418, 461 odst. 1
• § 486, 489,491, 829

Související předpisy:
• čl. 96 odst.1 Ústavy ČR
• čl. 11 odst.1 a čl. 37 odst 3. Listiny základních práv a svobod
• čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
• § 7 odst.1 a § 17, 123 občaqnského soudního řádu
• § 263 a 446 obchodního zákoníku

  | zasláno 21. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

Minimální příjem OSVČ Otroci v obchodních řetězcích