Go to content Go to navigation Go to search
živnostníci    zákonodárci

OSVČ - jsem či nejsem?

Na živobytí si přivydělávám občasným psaním knížek. Zarazilo mě rozdílné posuzování otázky, zda jsem považován za osobu samostatně výdělečně činnou, či nikoli. Finanční úřad a zdravotní pojišťovna mne za ni považuje, ale pro účely sociálního zabezpečení jí nejsem.

Za osoby samostatně výdělečně činné se podle platných právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového a nemocenského pojištění) považují osoby, které:
• provozují zemědělskou výrobu, hospodaření v lesích a na vodních plochách,
• provozují živnost podle živnostenského zákona,
• podnikají podle zvláštních právních předpisů, podmínkou zde je, že tato činnost je konána mimo pracovněprávní nebo obdobný vztah,
• podle svého prohlášení soustavně vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost (umělci) na základě zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (podle autorského zákona),
• vykonávají činnost společníka veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností a
• vykonávají nezávislé povolání, které není ani živností, ani podnikáním podle zvláštních předpisů, pokud tuto nezávislou činnost vykonávají podle svého prohlášení soustavně s tím, že za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že věcně je vymezen okruh činností, které se považují za výkon samostatné výdělečné činnosti v podstatě stejně, a to jak pro potřeby finančních orgánů, zdravotního pojištění i sociálního pojištění. Rozdíl je v podstatě v rozsahu těchto činností.
Pro účely sociálního pojištění se totiž vyžaduje, aby umělecká činnost a nezávislé povolání, které není ani živností, ani podnikáním, byla podle výslovného prohlášení příslušné osoby vykonávána soustavně. Jestliže jste prohlásil, že uměleckou činnost nevykonáváte soustavně, tak při občasném provozování těchto činností proto nejste pro účely sociálního pojištění považován za osobu samostatně výdělečně činnou a není proto nutno zjišťovat ani hlásit, jakých příjmů v této občasné činnosti dosahujete. Nemusíte také plnit ani další povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení.

  | zasláno 21. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

živnost a rozhodné příjmy pro dávky státní sociální podpory OSVČ - OSSZ