Go to content Go to navigation Go to search
živnostníci    zaměstnavatelé

OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění

Náš zaměstnanec v hlavním pracovním poměru pro nás začal vykonávat ještě určitou další práci, kterou vykonává jednou za týden v rozsahu asi pět hodin, avšak nikoli v pracovněprávním vztahu, ale na základě živnostenského oprávnění. Mám mu z měsíčně fakturovaných částek, které se pohybují kolem 6 000 Kč, něco srážet na sociální pojištění, nebo si z toho bude platit nějaké pojištění sám?

Činnost, kterou pro vás začal konat váš zaměstnanec, s výkonem jeho zaměstnání v pracovním poměru nijak nesouvisí. Je prováděna na základě obchodně-právních vztahů, nejedná se proto z hlediska sociálního pojištění o „zaměstnání“, a proto vás z hlediska odvodu pojistného tato jeho další činnost nezajímá a nebudete mu proto z fakturované částky srážet nic na sociální pojištění.

Pokud jde o tohoto občana samotného, ten bude ze zmíněné činnosti provozované na základě živnostenského oprávnění považován za osobu samostatně výdělečně činnou. Účasten důchodového pojištění bude pouze při splnění obecných podmínek, tj. pokud se sám k této účasti přihlásí nebo když jeho příjem za rok 2000 dosáhne alespoň šestinásobku částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění, tj. částky 37 800 Kč (6×6 300 Kč).

  | zasláno 22. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

OSVČ - začínám; co mám hlásit na OSSZ? Minimální příjem OSVČ