Go to content Go to navigation Go to search
živnostníci    zaměstnaní

živnost a rozhodné příjmy pro dávky státní sociální podpory

Doslechl jsem se, že jakýkoli majitel živnostenského listu, například i ten, jehož roční příjem ze živnosti po odečtení zákonných nákladů je například 10 000 Kč (nebo dokonce nemá za rok příjem), bude pro otázky nároků na přídavky na dítě posuzován tak, jako by si živností vydělal 12krát 7800 Kč za rok, a o tuto částku 93 600 Kč mu bude zvýšen rozhodný příjem.

Osobám, které mají kromě jiných druhů příjmů taxativně stanovených v § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, i příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti* uvedený v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, **se od 1. července 2004 započítává do rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory nejméně minimální částka, která odpovídá 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003, tj. částka ve výši 8400 Kč. Z uvedeného vyplývá, že na majitele živnostenského listu, který nepodniká, se uvedená právní úprava nevztahuje.

K takto stanovenému minimálnímu příjmu osoby, která podniká nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost, se přistoupilo z důvodu přispět ke snaze neposkytovat sociální dávky i v případech, kdy skutečná sociální situace rodiny neodůvodňuje poskytování těchto dávek. V případě zápočtu příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti existuje problém spočívající v tom, že osoby mající tento příjem vykazují pro účely sociálních dávek příjem minimální, v krajním případě příjmy nulové, i když je zřejmé, že takové příjmy neodpovídají skutečnosti. Podnikání je činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku a lze tedy předpokládat, že příjmy z podnikání dosahují určité minimální úrovně.

  | zasláno 21. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

Zdravotně postižení - vzít, či nevzít? OSVČ - jsem či nejsem?