Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

studenti a absolventi    zákonodárci

Fyzické a právnické osoby - smlouvy

Podle jakých zákonů (zákoníků) se uzavírají (pracovní) smlouvy? Kdy se (ne)platí pojištění a (ne)odvádějí daně?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

studenti a absolventi    

Studium a rekvalifikace

Studium na další VŠ – lze uznat jako rekvalifikaci? Dohoda o pracovní činnosti – zakládá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

  | zasláno 15. listopad 2006

studenti a absolventi    

Studenti - možnosti přivýdělku

Jak si mohou studenti přivydělávat?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 15. listopad 2006

zaměstnaní    studenti a absolventi

Hlavní pracovní poměr a vedlejší PP

Jak je to při souběhu hlavního a vedlejšího pracovního poměru?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 15. listopad 2006

studenti a absolventi    

Dohoda o pracovní činosti a nárok na podporu

Jsem absolventkou PF. Více než rok příležitostně pracuji pro jednu firmu, kde mám podepsánu dohodu o pracovní činnosti. Na co mám nárok?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 6. srpen 2006

nezaměstnaní    studenti a absolventi

Rekvalifikace

Rozšíření či změna kvalifikace patří mezi státem podporované aktivity. Avšak dělají-li dva totéž, pro úřady práce to zdaleka totéž není. Je proto dobré vědět o této problematice trochu více.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 6. srpen 2006