Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

nezaměstnaní    zdravotně postižení

Invalidní důchod a podpora v nezaměstnanosti

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když pobírám invalidní důchod?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

nezaměstnaní    zaměstnaní

Výpověď a podpora v nezaměstnanosti

Jaký druh výpovědi je dovolen, aby byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti (abych se mohl přihlásit jako uchazeč o podporu v nezaměstnanosti)?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

nezaměstnaní    

Nezaměstnaní - mohou si přivydělávat?

V omezeném rozsahu ano…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

nezaměstnaní    podporovaní

Kolik dělá podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory se často mění; tak alespoň pro orientaci…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

SO - sociální odbor - úsek sociálních dávek

Jsme-li ve finanční nouzi, může nám pomoci sociální odbor obvodního (obecního) úřadu, v jehož obvodu bydlíme. A to hned několika druhy sociálních dávek.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

ÚP - základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání

ZKákladní všeobecné poučení

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 16. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

ÚP - program "První příležitost"

Co to je?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 16. listopad 2006

úředníci    nezaměstnaní

ÚP - jaké okruhy informací mi může poskytnout?

Úřad práce nabízí mnoho okruhů informací. Uvádíme ty nejdůležitější.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 16. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

ÚP - jaké rekvalifikace úřady práce poskytují?

Spektrum rekvalifikačních kurzů bývá poměrně široké, v každém regionu je však jiné.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 16. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

ÚP - přicházím o práci, jak mi pomůže úřad práce?

Hrozí mi propuštění, co mám dělat? Co pro mne udělá úřad práce? Na co mám nárok? Jaké jsou mé povinnosti? Co je povinen zaměstnavatel?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 16. listopad 2006

Previous