Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

živnostníci    úředníci

OSVČ - začínám; co mám hlásit na OSSZ?

Co a kam musím hlásit, co je to neomezená částka pro výpočet důchodu… ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

živnostníci    úředníci

OSVČ - OSSZ

Dokdy musím nahlásit co je třeba?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

zdravotně postižení    úředníci

Prodloužení průkazu ZTP/P

Jaké jsou lhůty na vydání posudku a jaké lhůty má úřad na vydání rozhodnutí?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

úředníci    zaměstnavatelé

Ochrana informací a mlčenlivost

Co jsem úřadům a zaměstnavateli povinen sdělit? Jak jsou moje osobní data chráněna?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnavatelé    úředníci

Nemocenské pojištění a různé druhy zaměstnávání

Kdy se nemocenské pojištění platí a kdy nikoliv?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

úředníci    důchodci

SO - sociální odbor úřadu - úsek dalších činností

Sociální odbor se může o své občasny starat i jinak…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

úředníci    rodičové

SO - sociální odbor - úsek sociálně právní ochrany

Máte problémové dítě? Pak nebude na škodu zajít na kus řeči na místně příslušný sociální odbor a probrat s jeho pracovnicemi možnosti dalšího vývoje. Je to rozhodně lepší, než se nechat zaskočit nečekaným rozhodnutím úřadu.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

úředníci    rodičové

SO - sociální odbor - úsek kurátora pro mladistvé

Máte hodně problémové dítě? Pak se může potkat se sociálním kurátorem.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

SO - sociální odbor - úsek sociálních dávek

Jsme-li ve finanční nouzi, může nám pomoci sociální odbor obvodního (obecního) úřadu, v jehož obvodu bydlíme. A to hned několika druhy sociálních dávek.

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

nezaměstnaní    úředníci

ÚP - základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání

ZKákladní všeobecné poučení

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 17. listopad 2006

Previous