Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

živnostníci    zaměstnaní

živnost a rozhodné příjmy pro dávky státní sociální podpory

Započítává se do rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory také něco, když vedle zaměstnání podnikám?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    diskriminovaní

Osobní údaje a zaměstnavatel

Jaké osobní údaje smí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zákonodárci

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti

Podnik spadl do konkurzu. Dluží mi mzdu za několik měsíců. Co s tím?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Když se věci ztrácejí

Když se mi na pracoviští ztratí, poškodí či je odcizena nějaká věc, kdo za to odpovídá?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

nezaměstnaní    zaměstnaní

Výpověď a podpora v nezaměstnanosti

Jaký druh výpovědi je dovolen, aby byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti (abych se mohl přihlásit jako uchazeč o podporu v nezaměstnanosti)?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Vedlejší činnost pro zaměstnavatele a dovolená

Na co je a není nárok, pracuji-li pro zaměstnavatele na vedlejšák?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Přestávka na jídlo

Na co mám nárok, co se (ne)započítává do pracovní doby?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Pracovní poměr na dobu určitou

Lze stále dokola uzavírat pracovní poměr na dobu určitou? Jak se definuje doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Práce přesčas - co lze nařídit?

Musím pracovat přes čas? V jakém rozsahu? Co mi musí zaměstnavatel zaplatit?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Místo výkonu práce

Kde vlastně pracuji? Kam mě zaměstnavatel (ne)může poslat pracovat?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 20. listopad 2006

Previous