Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

různé    zaměstnavatelé

Otroci v obchodních řetězcích

V obchodních řetězcích v neobchodních (nemravných) řetězech – také tak můžete pracovat…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 2. červenec 2009

živnostníci    zaměstnavatelé

OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění

Může mi účetní strhávat něco na sociální pojištění z částky, kterou dostávám od zaměstnavatele nikoliv jako pracovník, ale jako OSVČ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

zdravotně postižení    zaměstnavatelé

Zdravotně postižení - vzít, či nevzít?

Zaměstnávání zdravotně postižených má nejen některé nevýhody, ale především i výhody, a to pro každého…

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Když se věci ztrácejí

Když se mi na pracoviští ztratí, poškodí či je odcizena nějaká věc, kdo za to odpovídá?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 22. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Vedlejší činnost pro zaměstnavatele a dovolená

Na co je a není nárok, pracuji-li pro zaměstnavatele na vedlejšák?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Přestávka na jídlo

Na co mám nárok, co se (ne)započítává do pracovní doby?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Pracovní poměr na dobu určitou

Lze stále dokola uzavírat pracovní poměr na dobu určitou? Jak se definuje doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Práce přesčas - co lze nařídit?

Musím pracovat přes čas? V jakém rozsahu? Co mi musí zaměstnavatel zaplatit?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

úředníci    zaměstnavatelé

Ochrana informací a mlčenlivost

Co jsem úřadům a zaměstnavateli povinen sdělit? Jak jsou moje osobní data chráněna?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

zaměstnaní    zaměstnavatelé

Místo výkonu práce

Kde vlastně pracuji? Kam mě zaměstnavatel (ne)může poslat pracovat?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

Previous