Go to content Go to navigation Go to search

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědna organizace Lidé lidem a nelze jej považovat za názor EU a ČR.

živnostníci    zákonodárci

Minimální příjem OSVČ

Co to je?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

živnostníci    zaměstnavatelé

OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění

Může mi účetní strhávat něco na sociální pojištění z částky, kterou dostávám od zaměstnavatele nikoliv jako pracovník, ale jako OSVČ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

živnostníci    úředníci

OSVČ - začínám; co mám hlásit na OSSZ?

Co a kam musím hlásit, co je to neomezená částka pro výpočet důchodu… ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

živnostníci    úředníci

OSVČ - OSSZ

Dokdy musím nahlásit co je třeba?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

živnostníci    zákonodárci

OSVČ - jsem či nejsem?

Jak se liší pohled na osoby samostatně výdělečně činné u finančních a pojišťovacích institucí?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

živnostníci    zaměstnaní

živnost a rozhodné příjmy pro dávky státní sociální podpory

Započítává se do rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory také něco, když vedle zaměstnání podnikám?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 21. listopad 2006

rodičové    živnostníci

Ženy na mateřské dovolené - podnikání a přivýdělek

Mohou si přivydělávat?

  | zasláno 15. listopad 2006

zaměstnaní    živnostníci

Hlavní pracovní poměr a živnostenský list

Jak je to při souběhu hlavního pracovního poměru a podnikání na ŽL ?

Váš příspěvek do diskuse  | zasláno 15. listopad 2006